Loading... Loading...

Thái Nguyên: Năm 2021 có 53 sản phẩm được công nhận OCOP

Thứ ba, 14-12-2021 | 14:56GMT+7
OVN - Năm 2021, Thái Nguyên có 53 sản phẩm được UBND tỉnh xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận đạt sao thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
Trong số 53 sản phẩm OCOP của Thái Nguyên năm 2021 có 22 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao và 31 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Chè tôm nõn của Hợp tác xã chè Hảo Đạt - Sản phẩm 5 sao OCOP tỉnh Thái Nguyên

Để có kết quả chính xác, khách quan, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh đã chấm điểm từng sản phẩm theo các tiêu chí: Tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng của sản phẩm; chỉ tiêu cảm quan; dinh dưỡng; tính độc đáo… Sau khi được công nhận, UBND các huyện, thành, thị và chủ thể các sản phẩm có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Hiện tại, toàn tỉnh có 129 sản phẩm OCOP của 66 chủ thể; trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 73 sản phẩm 4 sao và 54 sản phẩm 3 sao.
Xuân Mạnh

Từ Khóa : OCOP, Thái Nguyên, Công nhận, OCOP Việt Nam

Ý kiến bạn đọc