Loading... Loading...

Khánh Hòa: 59 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn cấp tỉnh

Thứ ba, 02-11-2021 | 14:32GMT+7
OVN - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vừa báo cáo Sở Công Thương kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp huyện và lập kế hoạch tổ chức bình chọn cấp tỉnh.

Đến cuối tháng 10, công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện năm 2021 đã hoàn thành. Theo đó, toàn tỉnh có 59 sản phẩm, bộ sản phẩm của 39 đơn vị đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. Cụ thể: huyện Cam Lâm có 6 sản phẩm, TP. Cam Ranh có 7 sản phẩm và 1 bộ sản phẩm, huyện Vạn Ninh có 6 sản phẩm và 5 bộ sản phẩm, huyện Diên Khánh có 7 sản phẩm và 1 bộ sản phẩm, thị xã Ninh Hòa có 7 sản phẩm và 1 bộ sản phẩm, TP. Nha Trang có 9 sản phẩm và 6 bộ sản phẩm, huyện Khánh Vĩnh có 2 sản phẩm và huyện Khánh Sơn có 1 sản phẩm.

Dự kiến, cuối tháng 11, Hội đồng bình chọn cấp tỉnh trình UBND tỉnh kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.


Hồng Minh

Từ Khóa : Công nghiệp nông thôn, cấp tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương, Khánh Hòa

Ý kiến bạn đọc