Loading... Loading...

Hà Nội: Kiếm tra, giám sát sản xuất của 50 chủ thể với hơn 360 sản phẩm OCOP

Thứ tư, 06-10-2021 | 14:28GMT+7
LNV - Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết trong quý IV/2021, đoàn công tác của Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát sản xuất đối với 50 chủ thể có sản phẩm OCOP. Đây là một trong những nhiệm vụ được TP đánh giá là quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hà Nội: Kiếm tra, giám sát sản xuất của 50 chủ thể với hơn 360 sản phẩm OCOP (Ảnh: Internet)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm Chương trình OCOP trên địa bàn Hà Nội; trong đó giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan của TP kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được UBND TP công nhận trong giai đoạn 2018 - 2020. Số sản phẩm đã được công nhận OCOP sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát trong đợt này là 362 sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện trong quý IV/2021. Đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP đã được TP công nhận về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong giai đoạn từ năm 2019-2020, Hà Nội đã tổ chức đánh giá, công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 306 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao (chiếm 29%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,4%); 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,6%) của 74 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 99 hộ sản xuất, kinh doanh, giải quyết tạo việc làm được hơn 5.000 lao động khu vực nông thôn…

Cụ thể, Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP đã được Thành phố công nhận về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định; thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược theo quy định.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có những dấu hiệu, hành vi vi phạm, Đoàn sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm làm cơ sở đề xuất, kiến nghị sở quản lý chuyên ngành sản phẩm thành phố (Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ) và UBND cấp huyện để xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
Minh Lý

Từ Khóa : Hà Nội, Kiếm tra, giám sát sản xuất, 50 chủ thể, hơn 360 sản phẩm OCOP, OCOP Việt Nam

Ý kiến bạn đọc