Loading... Loading...

Hà Nội: 25 hợp tác xã được lựa chọn để hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Thứ sáu, 19-11-2021 | 10:30GMT+7
OVN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố. Sẽ có 25 hợp tác xã (HTX) đáp ứng các điều kiện tham gia đề án trên và được hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố.

Hà Nội sẽ lựa chọn 25 hợp tác xã đáp ứng các điều kiện tham gia đề án (Ảnh: Minh họa)
 
Chuyên đề này được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND thành phố sẽ lựa chọn 25 hợp tác xã đáp ứng các điều kiện tham gia đề án trên và được hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố. Các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nguồn lực địa phương triển khai hỗ trợ thêm các mô hình theo mục tiêu, nội dung của đề án.

Quyết định nêu rõ, thời gian thực hiện đề án gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm (trong năm 2021); giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình hợp tác xã kiểu mới đã hoàn thiện (tháng 6-2025); giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

HTX hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) phát triển sản phẩm trà chùm ngây tham gia Chương trình OCOP của thành phố (Ảnh: Minh họa)

Hợp tác xã tham gia đề án phải thực hiện 6 điều kiện bắt buộc: Hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012; đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được đề án lựa chọn; bảo đảm tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật; kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 3 năm tài chính gần nhất.

Bên cạnh đó, hợp tác xã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đề án, trong đó có bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt loại khá (65 điểm) trở lên. Trường hợp có từ 2 hợp tác xã trở lên cùng đáp ứng tất cả điều kiện trên thì lựa chọn hợp tác xã có quy mô lớn hơn và có tổng nguồn vốn của hợp tác xã cao hơn.

UBND thành phố cũng ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có nhiều thành viên, tích cực tham gia các hoạt động. Hợp tác xã có quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh. Hợp tác xã có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; hợp tác xã do thanh niên khởi nghiệp.
Minh Khuê

Ý kiến bạn đọc