Loading... Loading...

Trà Vinh: Phát triển sản phẩm OCOP gia tăng giá trị nông sản

Thứ ba, 05-04-2022 | 11:40GMT+7
OVN - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn tỉnh |Trà Vinh theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp tác động tích cực đến triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại đây.

OCOP Trà Vinh góp phần tăng giá trị nông sản

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận. Trong đó, năm 2019 công nhận 30 sản phẩm OCOP, năm 2020 công nhận 26 sản phẩm OCOP và năm 2021 là 24 sản phẩm OCOP.  Trong số 80 sản phẩm OCOP đã được tỉnh Trà Vinh công nhận có 05 sản phẩm có tiềm năng đạt 05 sao (sản phẩm OCOP cấp quốc gia).  
 
Sản phẩm Mật hoa dừa Sokfarm - Sản phẩm OCOP Trà Vinh
Sản phẩm Mật hoa dừa Sokfarm - Sản phẩm OCOP Trà Vinh (Ảnh minh họa)

Các sản phẩm OCOP Trà Vinh không chỉ tạo cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương mà còn giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng tăng giá trị nông sản; là các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ xuất phát từ ý tưởng/nguồn nguyên liệu/công nghệ của cộng đồng, do các thành viên trong cộng đồng tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

Nhận thức được điều đó, ngay từ năm 2018, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Đề án “Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020”. Đề án xác định hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của địa phương, đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương. Từ đó, tỉnh Trà Vinh ban hành nhiều nghị quyết có liên quan nhằm thúc đẩy chương trình sản phẩm OCOP. 

Theo đó, Sở NN-PTNT Trà Vinh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn nguyên liệu dồi dào “nuôi sản phẩm OCOP”. Sở đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn Chương trình OCOP và triển khai toàn tỉnh; tổ chức hàng chục lớp với hàng ngàn lượt người tham dự... Mặt khác, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh xây dựng các chuyên mục về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, XDNTM, Chương trình sản phẩm OCOP để tuyên truyền và khuyến cáo các tổ chức, DN, người dân tham gia thực hiện.

Chương trình sản phẩm OCOP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp từ tỉnh, huyện và xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các sở, ngành tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm. Qua đó, các địa phương đã xác định tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ phù hợp nhằm phát triển sản phẩm OCOP. 

Thêm 100 sản phẩm OCOP Trà Vinh vào năm 2025

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT Trà Vinh cho biết: phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp góp phần tăng giá trị nông sản địa phương. Điều này chứng minh rõ nét là từ cuối năm 2019 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân; song lĩnh vực nông nghiệp vẫn “trụ” và “gánh” cho một số lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp.
 
Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh Trà Vinh (Ảnh minh họa)
Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh Trà Vinh (Ảnh minh họa)

Chương trình OCOP tuy mới triển khai từ năm 2019, nhưng đã phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của nông dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi huyện, mỗi xã giúp nông dân giải quyết những vấn đề căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. 

Thực tế tại Trà Vinh cho thấy, những sản phẩm đạt OCOP, nhất là sản phẩm 4 sao, được tham gia vào các siêu thị, nhà hàng, xúc tiến thương mại… doanh số tăng. Từ đó, Chương trình OCOP đã tác động tích cực đến lộ trình xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua.

Nhằm giúp sản phẩm OCOP tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là một trong những giải pháp góp phần tăng giá trị nông sản địa phương, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có thêm 100 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 - 4 sao; trong đó lựa chọn từ 05 - 07 sản phẩm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đạt 5 sao (sản phẩm cấp quốc gia). 

Để có được kết quả này, Trà Vinh sẽ tăng cường củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được phân hạng. Phát triển các hợp tác xã, DN nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 70% chủ thể OCOP là các DN, công ty và hộ kinh doanh.

Trà Vinh cũng phấn đấu có 04 Dự án phát triển sản phẩm OCOP theo hướng liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Bài, ảnh TH:  Khang VũSản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh Trà Vinh

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Trà Vinh: Phát triển sản phẩm OCOP gia tăng giá trị nông sản

Ý kiến bạn đọc