Loading... Loading...

Trà Vinh đặt mục tiêu có ít nhất 27 sản phẩm OCOP trong năm 2022

Thứ ba, 26-07-2022 | 15:24GMT+7
OVN - UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP)trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022. Theo đó, đặt mục tiêu có ít nhất 27 sản phẩm OCOP trong năm 2022.
Tỉnh Trà Vinh triển khai kế hoạch nhằm đồng bộ các nội dung Chương trình OCOP và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP.
 
Kẹo dừa sáp VICOSAP Cầu Kè sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh Trà Vinh
Kẹo dừa sáp VICOSAP Cầu Kè sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh Trà Vinh

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm sản phẩm và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; Tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Cùng với dó, nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.
 
Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm – Sokfarm, một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Trà Vinh
Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm – Sokfarm, một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Trà Vinh

Theo Kế hoạch,Trà Vinh đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ có ít nhất 27 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đạt hạng 3 sao trở lên. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP. Hỗ trợ xây dựng ít nhất 07 nhãn hiệu sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Gắn chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP với chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Phát triển các sản phẩm OCOP theo đúng mục tiêu, tiêu chí của Chương trình và thực hiện Chu trình OCOP theo đúng quy định. Ủy ban nhân nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và địa phương được triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Sản phẩm Hạt Gạo Ngọc Rồng của HTX Nông nghiệp Long Hiệp, một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Trà Vinh

Để đạt được các mục tiêu đề ra, kế hoạch triển khai một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình OCOP các cấp, từ tỉnh đến cơ sở; Hỗ trợ thực hiện các chính sách liên quan đến Chương trình OCOP theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Ngoài ra, thực hiện Chu trình OCOP đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình; Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP 2 lần/năm; Quảng bá, xúc tiến thương mại về sản phẩm OCOP; Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP tại các cơ sở sản xuất và đang lưu thông trên thị trường; Xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025./.
Linh Dương


Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Trà Vinh đặt mục tiêu có ít nhất 27 sản phẩm OCOP trong năm 2022

Ý kiến bạn đọc