Loading... Loading...

Thái Bình đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP

Thứ ba, 22-03-2022 | 15:51GMT+7
OVN - Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Đề án Mỗi xã một sản phẩm OCOP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn.
Theo đó, Giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Thái Bình đã huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình sản phẩm OCOP ước khoảng trên 19 tỷ đồng. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân liên kết với nông dân sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm OCOP đặc thù theo chuỗi giá trị. 
 
Hàng thủ công mỹ nghệ từ cói Tây An - được chứng nhận sản phẩm OCOP Thái Bình

Hàng thủ công mỹ nghệ từ cói Tây An - được chứng nhận sản phẩm OCOP Thái Bình 

Đến hết năm 2020, tỉnh Thái Bình có 16 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình sản phẩm OCOP. Số lượng và cơ cấu sản phẩm được chuẩn hóa là 16 sản phẩm; sản phẩm được đánh giá, phân loại là 16 sản phẩm. Đến nay, Thái Bình được Trung ương chọn là địa phương tham gia Kế hoạch khung chỉ đạo điểm là triển khai Chương trình sản phẩm OCOP với hai sản phẩm Bánh cáy làng Nguyễn và Bánh đa Quỳnh Côi.

Bước sang năm 2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình sản phẩm OCOP tỉnh năm 2021. Mục tiêu kế hoạch nhằm khảo sát, đánh giá, tư vấn, hướng dẫn cho 39 chủ thể đăng ký tham gia chương trình. Phấn đấu toàn tỉnh có trên 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình sản phẩm OCOP.
 
Bánh Cáy - Một trong những sản phẩm OCOP nổi tiếng tỉnh Thái Bình

Bánh Cáy - Một trong những sản phẩm OCOP nổi tiếng tỉnh Thái Bình

Bên cạnh đó, Thái Bình đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối với các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường đưa các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ, cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại điện tử... Tỉnh Thái Bình cũng chú trọng nâng cấp các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương thành sản phẩm OCOP chủ lực có thương hiệu và có thị trường tiêu thụ. Củng cố tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương và phát triển các sản phẩm đó.

Hàng năm, Thái Bình đều tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về các nội dung của Chương trình sản phầm OCOP cho cán bộ các cấp, chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chú trọng hướng dẫn triển khai lập phương án sản xuất kinh doanh, tập huấn bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; công tác quản lý chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị...
 
Liên hiệp Hợp tác xã nông dược Thái Bình sản xuất sản phẩm ocop trà thảo dược

Liên hiệp Hợp tác xã nông dược Thái Bình sản xuất sản phẩm ocop trà thảo dược

Trong năm 2021, tuy tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng tỉnh Thái Bình vẫn đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển Chương trình sản phẩm OCOP. Cụ thể, năm 2021 Thái Bình có 47 sản phẩm đăng ký tham gia sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm là hàng nông sản, thực phẩm. Đặc biệt, có những sản phẩm gạo mang thương hiệu Thái Bình như: gạo nếp cái hoa vàng Thụy Ninh, gạo nếp bể làng Keo, gạo chợ Gốc
 
Thái Bình đẩy mạnh giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP

Thái Bình đẩy mạnh giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP 


Theo Sở NN&PTNN tỉnh Thái Bình, trong năm 2022, THái Bình sẽ tập trung đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm và tổ chức các hoạt động chuyên đề về Chương trình sản phẩm OCOP. Ttìm kiếm ý tưởng, hỗ trợ phát triển sản phẩm. Nghiên cứu xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Thái Bình và hướng dẫn các huyện, thành phố, các tổ chức kinh tế xây dựng các điểm bán hàng OCOP theo quy định.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn: Chủ trương của địa phương hiện nay là kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Sản phẩm OCOP sẽ làm phong phú và tăng tính độc đáo hơn cho hoạt động du lịch, ngược lại du lịch góp phần quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và nâng cao giá trị sản phẩm cho tỉnh Thái Bình.

Bài, ảnh: Minh Minh Nguyễn

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, OCOP Thái Bình, Thái Bình đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP

Ý kiến bạn đọc