Loading... Loading...

Lào Cai đặt mục tiêu có thêm 30 sản phẩm OCOP được cấp sao năm 2022

Thứ sáu, 25-03-2022 | 17:07GMT+7
OVN - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Đề án trong năm 2022, phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm đặc trưng của địa phương được chứng nhận sản phẩm OCOP và phát triển thêm ít nhất 7 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình
Theo đó, tỉnh Lào Cai chú trọng vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị gắn với việc xây dựng và phát triển các làng, bản, điểm du lịch nông thôn; tập trung hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp.
 
Các sản phẩm OCOP Lào Cai được xếp hạng năm 2021

Các sản phẩm OCOP Lào Cai được xếp hạng năm 2021 (Ảnh minh họa)

Trong năm 2022, Lào Cai sẽ củng cố ít nhất 12 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm tiềm năng thế mạnh của các địa phương; trong đó phát triển thêm ít nhất 7 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình sản phẩm OCOP, ưu tiên HTX, Công ty Cổ phần.

Lào Cai sẽ vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu Chương trình sản phẩm OCOP nhằm hỗ trợ tích cực công tác quản lý Nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của tỉnh. Ngoài ra, để đạt được các mục tiêu của Đề án, tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý chương trình sản phẩm OCOP các cấp và sự hiểu biết của cộng đồng.

Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn về đánh giá chất lượng sản phẩm. Tổ chức đào tạo cho các chủ thể tham gia Chương trình sản phẩm OCOP, tập huấn kỹ năng bán hàng/thương mại điện tử (sàn OCOP, kết nối OCOP...).
 
Lào Cai phát triển thêm ít nhất 7 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình sản phẩm OCOP

Lào Cai sẽ phát triển thêm ít nhất 7 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình sản phẩm OCOP (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ hoàn thiện 6 nhãn hiệu sở hữu trí tuệ sản phẩm tham gia chu trình sản phẩm OCOP đã được phê duyệt năm 2019 - 2020; hỗ trợ bổ sung Logo OCOP cho sản phẩm OCOP được công nhận năm 2022; quảng bá xúc tiến thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng Website; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm OCOP…

Tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm được công nhận OCOP tham dự, trưng bày sản phẩm tại hội chợ OCOP thường niên tại tỉnh Quảng Ninh; hỗ trợ xây dựng Dự án điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, TP. Lào Cai...

Tin, ảnh: TH An Khang 

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Lào Cai đặt mục tiêu có thêm 30 sản phẩm OCOP được cấp sao năm 2022

Ý kiến bạn đọc