Loading... Loading...

Huy động 196.332 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ tư, 02-03-2022 | 13:05GMT+7
OVN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN& PTNT) vừa thông tin, tổng vốn huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 2.455.212 tỷ đồng.
Theo Bộ NN& PTNT, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn

Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn

Trong số này, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020...

Cả nước cũng phấn đấu có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó có ít nhất 20% số huyện được công nhận nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Có từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn

Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn

Dự kiến, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình này tối thiểu là 196.332 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương, các nguồn vốn lồng ghép…

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và cấp thôn, bản. 

Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Hà Trang (TH)

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ý kiến bạn đọc