Loading... Loading...

Hà Tĩnh sẽ xây dựng 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong năm 2022

Chủ nhật, 30-10-2022 | 15:13GMT+7
OVN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022. Trong đó phấn đấu đến hết năm, tỉnh sẽ có ít nhất 50 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP và có tối thiểu 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 - 5 sao
Theo đó, năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình OCOP đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt Chương trình OCOP.
Một số sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Một số sản phẩm OCOP Hà Tĩnh (Ảnh minh họa)


Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất tối thiểu 50 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP, đồng thời, tập trung nâng hạng các sản phẩm OCOP đã được phân hạng tại tỉnh, phấn đấu có tối thiểu 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Hà |Tĩnh cũng sẽ củng cố, nâng cao năng lực cho tối thiểu 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện Chương trình OCOP. Phát triển mới tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình. Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP có doanh số bán hàng bình quân tăng tối thiểu 20%; phát triển mới 3 - 5 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP.
 
Năm 2021, Hà Tĩnh có 95 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó có 7 sản phẩm 4 sao, 88 sản phẩm OCOP

Năm 2021, Hà Tĩnh có 95 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó có 7 sản phẩm OCOP  4 sao, 88 sản phẩm OCOP 3 sao.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh sẽ tích cực tìm kiếm thị trường mới, tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại; kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương vào ngày càng nhiều hệ thống kênh phân phối lớn, sàn thương mại điện tử .... Các tổ chức, cá nhân, hộ sản xuất, hợp tác xã... có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP sẽ được tập huấn, đào tạo và hướng dẫn thực hiện các nội dung mới.

Đến hết năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu có tối thiểu 50% cơ sở tham gia thực hiện chuyển đổi số và đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ các sản phẩm đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP.

 

Hà Tĩnh sẽ tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP

Hà Tĩnh sẽ tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP

Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao về Chương trình OCOP; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; xúc tiến thương mại; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong thực hiện Chương trình...

Để từng bước đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các bên có liên quan xác định rõ nội dung, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP. Đặc biệt, ưu tiên đưa nội dung Chương trình OCOP vào chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của địa phương...

Khang Vũ

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Hà Tĩnh đặt mục tiêu có ít nhất 50 sản phẩm - dịch vụ đạt chuẩn OCOP trong năm 2022

Ý kiến bạn đọc