Loading... Loading...

Hà Tĩnh: Điểm sáng Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Thứ ba, 02-11-2021 | 14:26GMT+7
OVN - Nhờ có được cách làm hay, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua Đảng bộ chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang tính đột phá trong Chương trình phát triển kinh tế nông thôn.
Chuyển biến từ kinh tế nông thôn

Trải qua thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn (2016 – 2020) tại Hà Tĩnh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, về thiên tai, dịch bệnh và sự cố về môi trường, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết từ chính quyền địa phương và nhân dân, sự giúp đỡ có hiệu quả từ Trung ương, bộ mặt kinh tế nông thôn ở Hà Tĩnh đã có những chuyến biến rõ rệt. Đến nay, bình quân mỗi xã đã đạt 19,5 tiêu chí (tăng 5,7 tiêu chí so với năm 2016), có tới 171/182 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 94 % tổng số xã); 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tại cấp huyện, hiện nay đã có tới 8/13 đơn vị đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó phải kể đến các đơn vị tiêu biểu như huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ….. Có 2 đơn vị là huyện Hương Sơn và Lộc Hà đã trình UBND tỉnh thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hình thành 845 khu MTM kiểu mẫu và hơn 8.000 Vườn mẫu đạt chuẩn, 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được người dân nhiệt liệt hưởng hứng, cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng, chỉnh trang nhiều tuyến đường nông thôn liên xã, trồng mới cây xanh, hình thành các khu Vườn mẫu, hộ gia đình phát triển kinh tế giỏi đời sống người dân không ngừng được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt.
 
 Người dân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hà Tĩnh

Theo ông Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có tới 176/182 số xã đạt chuẩn NTM ( chiếm 96,7 % tổng số xã ) 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch nông thôn mới cấp xã, về cơ bản các xã đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, hiện các xã đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2021 – 20125. 

Cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn cũng đã được tỉnh Hà Tĩnh chú trọng đầu tư, nâng cấp, làm mới các tuyến đường nhựa, bê tông xi măng, kiên cố hóa 812 kênh mương nội đồng, triển khai xây dựng 87 nhà văn hóa xã cùng các khu thể thao, nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Cùng với đó các tiêu chí về Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Thông tin và Truyền thông tại các xã cũng đã được thực hiện, triển khai có hiệu quả, kinh tế nông thôn trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do thiên tai và dịch bệnh vẫn cho thấy được sự phát tiển khá, chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 đạt 1,33%, tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng từ 48,8 % lên 53%. Đến nay, chất lượng phổ cập văn hóa, giáo dục, các cấp bậc tại Hà Tĩnh không ngừng được nâng cao, nhiều phong trào thi đua như “dạy tốt, học tốt”, giáo viên dạy giỏi, trường đạt chuẩn quốc gia đã được triển khai có hiểu quả, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được UBND tỉnh và Bộ giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen,nhận cờ thi đua trong nhiệm vụ phát triển giáo dục.
 
Ông Ngô Đình Long, Phó chánh Văn Phòng điều phối NTM Hà Tĩnh, trao đổi cùng phóng viên về công tác xây dựng NTM ở Hà Tĩnh và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Công tác chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các xã trên địa bàn tỉnh không ngừng được tăng cường, các lễ hội truyền thống luôn được ban lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thường xuyên, nhân rộng nhiều mô hình hay, nhằm nâng cao giá trị văn hóa, đời sống đến với nhân dân.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ( OCOP)

Ông Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh cho biết, sau 02 năm thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hà tĩnh đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; nhiều sản phẩm có chất lượng, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, được tiêu dùng đánh giá cao, lựa chọn. Đội ngũ cán bộ các cấp bước đầu đã nhận thức đúng về nội dung và vai trò của Chương trình. Từ người dân, người sản xuất đã thay đổi được nhận thức từ chỗ  “ thụ động, trông chờ, ỷ lại” sang “tự lực, tự chủ, sáng tạo” và đã khơi dậy được khát vọng làm giàu; biến những người nông dân tự ti thành những Chủ cơ sở sản xuất đầy tự tin, sáng tạo, biết khai thác, phát triển các lợi thế địa phương để nâng cao thu nhập.
 
 Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi của, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã mang lại giá trị cao, nâng cao thu nhập cho người dân

Đến nay, Hà Tĩnh đã có 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 152 sản phẩm 3 sao và 7 sản phẩm 4 sao. Chương trình đã có 16 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm OCOP, doanh số bình quân trên 100 triệu/ cửa hàng/tháng, từng bước hình thành các kênh phân phối riêng cho sản phẩm OCOP; thành lập được 05 Hội quán là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển sản xuất sản phẩm OCOP. Từ những thành quả, kết quả đạt được Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương lựa chọn xây dựng tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định 2114/QĐ- TTg ngày 16/12/2020.

Tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn

Đi cùng với những thành tựu đã đạt được trong Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, thì Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới Hà Tĩnh cần tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh, huy động các nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất ở các xã miền núi,vùng ven biển, dân tộc thiểu số. Xây dựng các bộ tiêu chí, thí điểm những mô hình sản xuất hay, hiểu quả đến các xã ở vùng sâu, vùng xa nhằm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất, góp phần đem lại giá trị về kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu sắp tới, Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tại quyết định số 2114/QĐ- TTg, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như ; tăng cường công tác tuyên tuyền, tạo sự đồng thuận, nhất quán về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh. Tập trung hoàn thành các tiêu chí ở các xã, huyện chưa đạt chuẩn, giữ vững và nâng cao tiêu chí ở các xã, huyện đạt chuẩn, phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2023, có ít nhất 91 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024, ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hoàn thiện các tiêu chí cấp tỉnh, kết nối đô thị, nâng cao bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, triển khai quyết liệt, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục đi vào chiều sâu, là trụ cột cho phát triển kinh tế nông thôn, trong giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Đảy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó lấy doanh nghiệp, HTX làm hạt nhân; thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, sử dụng có hiểu quả các nguồn vốn đầu tư. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, nhất là việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết đảm nhận vai trò người đứng đầu cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn mới.
 
                                                                                                                         Bài ảnh: Duy Chính - Quang Hòa

Từ Khóa : Hà Tĩnh, Điểm sáng Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, OCOP, OCOP Việt Nam

Ý kiến bạn đọc