Loading... Loading...

Hà Nội tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố năm 2021

Thứ sáu, 31-12-2021 | 09:56GMT+7
OVN - UBND TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Đã có 171 chủ thể đến từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội tham gia đánh giá phân hạng 598 sản phẩm, tăng 57 sản phẩm so với đăng ký ban đầu.
 
Hà Nội có 598 tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Hà Nội có 598 tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 (Ảnh  PV)

Cụ thể, theo kế hoạch năm 2021, Hà Nội có 26 quận huyện thị xã đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với 541 sản phẩm. Đến thời điểm này, đã có  171 chủ thể đến từ các quận, huyện, thị xã đăng ký tham gia đánh giá phân hạng được tổng số 598 sản phẩm, tăng 57 sản phẩm so với đăng ký của. 


 Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội, Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021. Mặc dù, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đến nay, Hà Nội đã có 598 sản phẩm được đánh giá phân hạng, trong đó có 162 sản phẩm tiềm năng 3 sao; 429 sản phẩm tiềm năng 4 sao; 7 sản phẩm 5 sao...
 
 Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021

 Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021 (ảnh PV)

 
Năm 2021, Hà Nội vượt chỉ tiêu đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Năm 2021, Hà Nôi vượt chỉ tiêu đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (Ảnh PV)

Để có được kết quả trên, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP thành phố tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP; kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Khang Vũ (TH)

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, OCOP Hà Nội, Hà Nội tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố năm 2021

Ý kiến bạn đọc