Loading... Loading...

Đồng Tháp: Thêm 104 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao

Thứ năm, 20-01-2022 | 10:54GMT+7
OVN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đối với 104 sản phẩm OCOP nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh đạt từ 3 - 4 sao lên 265 sản phẩm.
Theo đó, Đồng Tháp quyết định công nhận 104 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao. Các  104 sản phẩm OCOP thuộc sở hữu của 48 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp.
 
Đồng Tháp có thêm 104 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao trở lên

Đồng Tháp có thêm 104 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao trở lên

Các chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đạt sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao (gồm 4 sản phẩm đạt 4 sao và 100 sản phẩm đạt 3 sao) sẽ được Sở NN-PTNT Đồng Tháp tổ chức lễ công bố, công khai sản phẩm và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận, xếp hạng.

Đồng thời, Sở NN-PTNT Đồng Tháp sẽ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện việc sử dụng, in, dán nhãn hiệu sản phẩm OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đúng quy định.

Tính đến nay, tỉnh Đồng Tháp có tổng số 265 sản phẩm OCOP của tỉnh đạt từ 3 - 4 sao, trong đó, có hơn 100 sản phẩm khởi nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản. Các sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.
 
Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đạt 4 sao

Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đạt 4 sao


Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 đề ra mục tiêu duy trì, củng cố các sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, 4 sao. Đồng thời, đưa ra mục tiêu chuẩn hóa ít nhất 4 sản phẩm đạt 4 sao OCOP 2020 đủ điều kiện tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu có khoảng 150 sản phẩm mới của 70 chủ thể tham gia Chương trình OCOP trong giai đoạn tiếp theo, ít nhất có 15 sản phẩm đạt 5 sao. Giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Tháp phấn đấu có ít nhất 50% số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP được kết nối liên kết với các hệ thống siêu thị hoặc trung tâm thương mại. 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được đưa lên ít nhất tại một sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có trên 161 sản phẩm OCOP, trong đó, có 54 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 104 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Tin, ảnh: Lê Hoàng Vũ  

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, OCOP Đồng |Tháp, Đồng Tháp: Thêm 104 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao

Ý kiến bạn đọc