Loading... Loading...

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Thứ năm, 16-12-2021 | 09:56GMT+7
OVN - Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao. Đáng chú ý, sẽ xây dựng và phát triển các mô hình du lịch lên sàn OCOP như: du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng...

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau chủ yếu là thuộc nhóm thực phẩm (ảnh minh họa)
 
UBND tỉnh Cà Mau vừa cho biết kết quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện đề án sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao. Hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau chủ yếu là thuộc nhóm thực phẩm, đây hầu như được xem là các đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau như: Cua, tôm, ba khía, thòi lòi… đều có mặt.

Trong số các sản phẩm này nhiều nhất là các sản phẩm từ tôm, như bánh phồng tôm (38% tôm), bánh phồng tôm (tôm sú), bánh phồng tôm (tôm đất), tôm khô, tôm rang, chà bông tôm, tôm khô sinh thái, tôm xẻ, tôm khô tách vỏ,... Sản phẩm cua có thịt cua sinh thái, cua biển Năm Căn... Ngoài ra, còn một số loại cũng được xem là đặc sản ở Cà Mau, như cá khô bổi (cá sặc), ba khía muối, chả cá phi, dưa bồn bồn, bánh phồng hàu…

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, tình đã xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Kế hoạch này, tỉnh Cà Mau đã xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau, thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu 95 sản phẩm  OCOP đạt 3-5 sao (Ảnh: TL)
 
Theo ông Sử, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao. Trong đó, xây dựng và phát triển các mô hình du lịch lên sàn OCOP như: du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng... Riêng năm 2021, tỉnh Cà Mau phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm, trong đó, công nhận ít nhất 30 sản phẩm đạt từ 3 – 4 sao. Đồng thời nâng hạng ít nhất 3 sản phẩm được công nhận trong năm 2020 từ 3 sao lên 4 sao.

Song song đó là phát triển và nâng cấp ít nhất 28 – 30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Có 100% cán bộ OCOP các cấp, 100% cán bộ lãnh đạo đương nhiệm các chủ thể OCOP và 50% người lao động OCOP với trình độ phù hợp cho từng đối tượng.

Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 302 tỷ đồng, trong đó vốn chủ thể tham gia là hơn 102 tỷ đồng. Ngoài ra, còn lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn, nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung phát triển sản xuất. Trong đó, chú trọng các sản phẩm truyền thống, sản phẩm lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, , góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể sản xuất phát triển bền vững các sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử cho biết, để thực hiện tốt chương trình giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ NN-PTNT, tăng nguồn lực đầu tư cho chương trình OCOP thông qua các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng thời,  đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, nhằm nâng cáo kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình nhất là cấp cơ sở, chủ thể. Đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP
Khang Vũ

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, OCOP Cà Mau, Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP

Ý kiến bạn đọc