Loading... Loading...

Cà Mau sẽ phát triển ít nhất 40 sản phẩm OCOP trong năm 2022

Thứ sáu, 28-10-2022 | 14:07GMT+7
OVN – Năm 2022, Cà Mau tập trung phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm OCOP; công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Đồng thời, hướng đến sự kiện đặc biệt Cà Mau đăng cai tổ chức Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2022. Theo đó, năm 2022 là năm phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, hướng đến sự kiện đặc biệt Cà Mau đăng cai tổ chức Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023.
 
Một số ản phẩm OCOP Cà Mau Ảnh minh họa. Nguồn: camau.gov.vn

Một số ản phẩm OCOP Cà Mau Ảnh minh họa. Nguồn: camau.gov.vn

Theo kế hoạch của Đề án, để chuẩn bị các công tác tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh Cà Mau tập trung phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm; công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3-4 sao.

Bên cạnh đó, nâng hạng ít nhất 3 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao; phát triển, nâng cấp ít nhất 28-30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; củng cố, nâng cao chất lượng kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các điểm trưng bày trên địa bàn tỉnh.
 
Một số ản phẩm OCOP Cà Mau Ảnh minh họa. Nguồn: camau.gov.vn

Một số ản phẩm OCOP Cà Mau Ảnh minh họa. Nguồn: camau.gov.vn

Ngoài ra, Cà Mau sẽ hướng dẫn, hỗ trợ 77 sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Cà Mau năm 2023.

Để đạt mục tiêu trên, Đề án đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền nhằm quảng bá sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận; phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm; triển khai và hỗ trợ phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; đánh giá và phân loại sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại; gắn việc thực hiện Làng Văn hóa Du lịch Đất Mũi với sản phẩm OCOP; phát triển, nâng cấp sản phẩm OCOP với nhiều hình thức, đa dạng về mô hình.

Được biết, năm nay Cà Mau có 21 sản phẩm của 12 chủ thể tham gia nâng hạng OCOP từ 3 sao lên 4 sao, trong đó nhiều nhất là 2 huyện Năm Căn và Cái Nước với mỗi huyện có 6 sản phẩm, thấp nhất là TP. Cà Mau và huyện Phú Tân khi đăng ký chỉ 01 sản phẩm.

Cũng trong năm nay, Cà Mau phấn đấu có 75 sản phẩm đạt OCOP cấp huyện, trong đó có 60 sản phẩm mới và 15 sản phẩm nâng hạng.Theo đó, năm nay Cà Mau đề ra mục tiêu phát triển sản phẩm mới và tiêu chuẩn hoá ít nhất 40 sản phẩm; công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3-4 sao. Nâng hạng ít nhất 3 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao.

Tin, ảnh TH: Minh Khuê 

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Cà Mau công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao năm 2022

Ý kiến bạn đọc