Loading... Loading...

Hà Nội: Xây dựng sản phẩm OCOP từ các mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn

Chủ nhật, 31-07-2022 | 13:05GMT+7
OVN - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn tại các huyện, thị xã có tiềm năng và phát triển thành các sản phẩm OCOP.
Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội nhằm thực hiện Kế hoạch và chủ trương của Thành phố về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025"..
 
Hà Nội xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn

Hà Nội xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn (ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu, mỗi huyện, thị xã có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố triển khai ít nhất từ 1 đến 3 sản phẩm "Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch nông nghiệp nông thôn". Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 50% số sản phẩm này được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu mỗi huyện, thị xã có tiềm năng xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù có sự tham gia của các chủ thể là nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
 
Hà Nội xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn

Hà Nội xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn (ảnh minh họa)

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nghề và những kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở du lịch, các làng nghề truyền thống, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Đặc biệt, để phát triển du lịch nông thôn, Thành phố Hà Nội sẽ tập trung xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch cộng đồng; làng du lịch thông minh; du lịch làng nghề... theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững tại các huyện: Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây.
 
Hà Nội sẽ gắn sao các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn (ảnh minh họa)

Hà Nội sẽ gắn sao các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn (ảnh minh họa)

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ phải đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các làng nghề truyền thống gắn với các điểm đến du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP "Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch"; xây dựng các mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù, có sự tham gia của các chủ thể nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp...

Được biết, nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển du lịch nông thôn sẽ được lấy từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách thành phố Hà Nội theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn xã hội hóa...
Anh Khang

Từ Khóa : OCOP Việt Nam, Hà Nội: Xây dựng sản phẩm OCOP từ các mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn

Ý kiến bạn đọc