Loading... Loading...

Cà Mau: Nâng tầm sản phẩm OCOP

Thứ năm, 30-09-2021 | 07:27GMT+7
LNV - Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao. Hiện nay, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ mang lại hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, từ tập quán lạc hậu sang kinh tế thị trường mà còn tạo hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở khu vực nông thôn.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao.

Sau khi được công nhận các chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP tiếp tục tiêu chuẩn hóa, phát triển sản phẩm, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm, để tham gia nâng hạng sản phẩm; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau chủ yếu là thuộc nhóm thực phẩm, đây hầu như được xem là các đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau như: Cá khô bổi (cá sặc), ba khía muối, chả cá phi, dưa bồn bồn, bánh phồng hàu, thòi lòi…

Bánh phồng tôm Tôm đất – Đặc sản Cà Mau đạt công nhận sản phẩm 4 sao

Trong đó, nhiều nhất là các sản phẩm từ tôm, như bánh phồng tôm (38% tôm), bánh phồng tôm (tôm sú), bánh phồng tôm (tôm đất), tôm khô, tôm rang, chà bông tôm, tôm khô sinh thái, tôm xẻ, tôm khô tách vỏ,... Sản phẩm cua có thịt cua sinh thái, cua biển Năm Căn...

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Cà Mau đã xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau, thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chương trình OCOP phải lựa chọn sản phẩm đặc trưng của từng vùng, từng địa phương đáp ứng yêu cầu trong nước và mục tiêu xuất khẩu...

Bên cạnh tiềm năng to lớn, Cà Mau đã chủ động xây dựng nền “nông nghiệp sạch” tạo tiền đề quan trọng để các mặt hàng nông sản của địa phương có cơ hội tiếp cận nhanh với thị trường. Thực tế triển khai tại huyện Thới Bình cho thấy, với lợi thế là địa phương có diện tích sản xuất lúa trên đất nuôi tôm chiếm gần 50% tổng diện tích của tỉnh, huyện Thới Bình đang xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa sạch, hữu cơ kết hợp với nuôi tôm an toàn, chất lượng cao.
 

Sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Hiệu quả mang lại là địa phương đã xây dựng đề án bảo hộ nhãn hiệu "Lúa sạch Thới Bình" được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và cấp chứng nhận với mục tiêu sản xuất đạt từ 10.000-20.000 ha/năm. Giá lúa cũng vì thế được các doanh nghiệp thu mua bao tiêu với đầu ra ổn định.

Ông Châu Công Bằng Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho hay, Chương trình OCOP đã tạo sức bật mới cho nền sản xuất nông nghiệp, qua đó dần thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hình thành các liên kết sản xuất, mở rộng quy mô và xây dựng các hệ thống sản phẩm chủ lực của địa phương.

Kinh tế hộ nông thôn sẽ chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Đây còn là giải pháp hiệu quả để phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện, đồng thời đưa thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững”. Ngoài ra Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo tư duy mới, góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao. Trong đó, địa phương sẽ chú trọng việc dựa vào các sản phẩm đó để xây dựng và phát triển các mô hình du lịch như: Du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng...

Để thực hiện tốt chương trình giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng nguồn lực đầu tư cho chương trình OCOP thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình, nhất là cấp cơ sở, chủ thể.

Ngoài ra, địa phương sẽ kiến nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Theo dự kiến, nguồn kinh phí để thực hiện giai đoạn này là hơn 302 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ thể tham gia là hơn 102 tỷ đồng.
Bài, ảnh: Đinh Lý

Ý kiến bạn đọc